Sluiten

Visie van Archimedics

Archimedics is een professionele & betrouwbare partner, die met een slagvaardig en specialistisch team, voorloper is in het volgen van de zorgontwikkeling.

 

Zo kunnen wij de vraag naar interieuradvies & projectrealisatie vertalen naar een functionele en bovenal prettige woon- en werkomgeving.

 

Wij zijn actief in de zorgsector, te weten: stichtingen, samenwerkingsverbanden en koepelorganisaties, in de eerste- en tweedelijns zorgverlening, intra- en extramurale woonzorg, beschermd wonen en (geestelijke) gehandicaptenzorg.

 

Door de geoliede samenwerking met onze zusterbedrijven, collegiale raadpleging, overleg met de diverse disciplines en taakdifferentiatie, zijn wij in staat om innovatieve en toonaangevende projecten te ontwikkelen en te realiseren.

 

Wij houden van overzicht, korte lijnen en prestatie, alles in het voordeel van onze opdrachtgever en bovendien in het belang van de eindgebruiker.

Contact gegevens

Archimedics

De Run 4242

5503 LL Veldhoven

  

T (040) 295 32 22

F (040) 254 60 37

E info@archimedics.nl